๒๑ ถ้าเคารพสัทธรรม ถึงซึ่งความเป็นใหญ่

๒๑ ถ้าเคารพสัทธรรม ถึงซึ่งความเป็นใหญ่
คำว่า เคารพสัทธรรม เป็นข้อที่ลึกล้ำนัก
คำว่าเคารพ ทำกันอย่างไร? ทำกันท่าไหน?

ทำกันไม่ถูก ภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกาทำไม่ถูก ไม่ใช่เป็นของทำง่าย

พระพุทธเจ้ากว่าจะเคารพพระสัทธรรม ต้องสร้างบารมี ๔ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป, ๘ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป, ๑๖ อสงไขย ๑๐๐,๐๐๐ มหากัป กว่าจะทำความเคารพในพระสัทธรรมถูก กว่าจะปลงใจลงไปเคารพใส่ในพระสัทธรรมอย่างเดียว ไม่เคารพอื่นต่อไป กว่าจะถูกลงไปดังนี้ไม่ใช่เป็นของเล็กน้อย

บัดนี้เรามาประสบพบพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าบอกแล้วเราเชื่อพระพุทธเจ้ากันละว่า จะเคารพธรรมตามเสด็จพระพุทธเจ้า เหมือนพระพุทธเจ้า แล้วท่านไว้ในท้ายพระสูตรนี้ว่า บุคคลผู้รักตน บุคคลผู้มุ่งหวังประโยชน์แก่ตน จำนงความเป็นใหญ่ ควรเคารพสัทธรรม ถ้าเคารพสัทธรรมถึงซึ่งความเป็นใหญ่ ไม่ใช่เป็นของพอดีพอร้าย

พระพุทธเจ้าท่านเคารพพระสัทธรรม ท่านก็เป็นใหญ่กว่ามนุษย์ในชมพูทวีป แสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล เป็นใหญ่กว่าหมดทั้งนั้น ท่านเคารพสัทธรรม

ถ้าไม่เคารพสัทธรรมละ ก็ด้อย เป็นใหญ่กับเขาไม่ได้
ถ้าเคารพสัทธรรมละ ก็ไม่ด้อย เป็นใหญ่กับเขาได้

เราจะต้องรู้จักพระสัทธรรม และรู้จักทำเคารพนี้เป็นข้อสำคัญ

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง“คาราวาธิคาถา”
๑๐ มกราคม ๒๔๙๗

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)

ที่มา หนังสือ วิสุทธิวาจา ๑

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *