๑๙ เหมือนเด็กกำไฟ

๑๙ เหมือนเด็กกำไฟ
ยึดถือมั่นในเบญจขันธ์ ๕ นั่นเป็นทุกข์
ถ้าหากว่าปล่อยเบญจขันธ์ ๕ เสียได้ก็เป็นสุข
แต่ว่าปล่อยไม่ใช่ได้ง่าย ปล่อยไม่ได้ง่ายเหมือนอะไร
ปล่อยไม่เป็น ถ้าปล่อยเป็น ปล่อยได้ง่าย
ปล่อยไม่เป็น ปล่อยได้ยาก
ปล่อยไม่เป็น เหมือนอะไร?

เหมือนเด็กๆ กำไฟเข้าไว้
ยิ่งร้อน ยิ่งหนักกำหนักแน่นหนักเข้า ร้องใจหายใจคว่ำก็ร้องไป
ปล่อยไม่เป็น คลายมือไม่เป็น
ถ่านก้อนที่กำเข้าไว้น่ะ เมื่อเด็กกำเอาเข้าไว้แล้ว
กำเสียดับเลยทีเดียว กำเสียมิดทีเดียว มือก็ไหม้เข้าไปรูหนึ่งแล้ว
นั่นเพราะอะไร เด็กมันปล่อยถ่านไฟไม่เป็น
ปล่อยไม่เป็นหรือมันไม่ปล่อย?
ปล่อยไม่เป็นจริงๆ ถ้าปล่อยเป็นมันก็ปล่อยเหมือนกัน

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง“ภารสุตตคาถา”
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)

ที่มา หนังสือ วิสุทธิวาจา ๑

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *