๑๘ ทางบริสุทธิ์

๑๘ ทางบริสุทธิ์
ทางบริสุทธิ์นะ ก็ต้องเอาใจหยุด นั่นแหละเป็นทางบริสุทธิ์ เอาใจหยุดนึกที่ไหน? ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ ใสบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไก่ หยุดอยู่กลางดวงนั้นแหละ หยุดทีเดียวหยุดที่นั่นแหละ เป็นทางบริสุทธิ์ละ
จากพระธรรมเทศนาเรื่อง“เบญจขันธ์”
๒๑ ธันวาคม ๒๔๙๖

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)

ที่มา หนังสือ วิสุทธิวาจา ๑

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *