๗ คนฉลาด

๗ คนฉลาด
การเรียนวิชาใดๆ เราต้องใช้วิชานั้นๆได้นะ ถ้าเรียนแล้วใช้วิชานั้นๆไม่ได้ จะเรียนทำไมเสียเวลาเปล่าๆ เสียข้าวสุก จะเรียนวิชาไหนต้องใช้วิชานั้นได้ เอาพึ่งได้ เอาวิชานั้นใช้ได้
เหมือนยังกับเราเรียนวิชาวันนี้ เราจะต้องเรียนจริง ทำจริง ต้องพึ่งวิชาที่เราเรียนนี้ให้ได้ ให้ศักดิ์สิทธิ์ทีเดียว
ครูใช้ได้อย่างไร เราก็ต้องได้เหมือนครู อย่างนี้เรียกว่าคนมีปัญญา เรียกว่าคนฉลาด
จากพระธรรมเทศนาเรื่อง“หลักการเจริญภาวนาสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน”

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)

ที่มา หนังสือ วิสุทธิวาจา ๑

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *